QĐ v/v huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 317729 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 21/6/2020 cho ông Đỗ Văn Phúc và bà Phạm Thị Phương

Cập nhật lúc: 09/06/2022 30