QĐ v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 052169 được UBND huyện Krông Bông cấp ngày 07/4/2009 cho hộ ông Phạm Minh Dũng và bà Trần Thị Sanh

Cập nhật lúc: 19/05/2022 6