Quy định mới về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ

Cập nhật lúc: 19/05/2017 3221