Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số C 898779 do UBND huyện Krông Ana (nay là UBND huyện Cư Kuin) cấp cho bà Nguyễn Thị Tứ

Cập nhật lúc: 10/06/2024 10