Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 443496 do UBND thành phố Buôn Ma thuột cấp ngày 12/11/2015 cho bà H Nguôt Êban

Cập nhật lúc: 10/06/2024 9