Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 595967 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 02/10/1996 cho hộ ông Đoàn Lâm Quy

Cập nhật lúc: 02/04/2024 15