QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ 007651 Do UBND huyện Buôn Đôn ký ngày 30/7/2002 cho hộ ông Y Phom Rya và bà Mào Thị Hồng

Cập nhật lúc: 02/11/2021 256