Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND do UBND huyện Krông Năng ký ngày 27/12/2002, số vào sổ 355576 cấp cho ông Y Blêč Mlô (đã chết) và bà H Yuk Mlô.

Cập nhật lúc: 01/04/2024 812