Quyết định về việc hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 669210 do UBND huyện Krông Ana cấp ngày 26/9/2007 cho hộ ông Huỳnh Cường và bà Trần Thị Thông

Cập nhật lúc: 10/06/2024 10