Quyết định v/v huỷ GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 901482 do UBND TP. Buôn Ma Thuột ký ngày 11/01/2013 cấp cho bà Hà Thị Bỉnh, xác nhận nội dung thay đổi cho ông Nguyễn Hoàng Vương ngày 22/01/2013

Cập nhật lúc: 21/02/2022 111