Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 981462 do UBND huyện Ea Súp ký ngày 10/9/2006 cấp cho ông Y Hlô Kpă (đã chết)

Cập nhật lúc: 21/02/2022 123