Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 124 thửa đất thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố 4, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột

Cập nhật lúc: 03/08/2022 201