Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ số 00411, được UBND huyện Krông Bông cấp tại Quyết định số 278/QĐ-UB, ký ngày 12/12/1998 cho hộ ông Hồ Xuân Mai.

Cập nhật lúc: 02/11/2021 397