Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 039618, do UBND huyện Ea H’leo ký ngày 10/10/2001 cho hộ ông Trần Văn Bé.

Cập nhật lúc: 02/11/2021 325