Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Hoàn thành nhiều đề tài khoa học quan trọng, nâng cao vị thế của ngành

Cập nhật lúc: 29/08/2013 1256