V/v lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác cát sông Krông Nô, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk của Doanh nghiệp tư nhân Trung Thiện

Cập nhật lúc: 29/04/2022 26