V/v lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt” tại Buôn Jang Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn của Công ty TNHH Chăn Nuôi Bảo Ngọc

Cập nhật lúc: 05/05/2022 52