V/v tiếp nhận hồ sơ và công khai tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Ea Su, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 02/06/2022 18